آنتروتوپونیم

آذربایجان توپونیمیکاسی سایتیندان

هر هانسی بير توپونیم معين شخصين آدي، تخلصو، لقبي، فاميلياسي و س. ايله علاقه‌دارديرسا، آنتروتوپونيم آدلانير.

مثاللار: مازان‌قيشلاغي، حاجي‌كندي، ماحمود آوار و س.